Pavlina Vassileva - Pavlona

Scenography (Master - stage design) @ "Academy of Music, Dance and Fine Arts" - Plovdiv, Bulgaria

Летящият Холандец 01
Летящият Холандец 02
Летящият Холандец 03
Летящият Холандец 04
Летящият Холандец 05
Летящият Холандец 06
Летящият Холандец 07
Летящият Холандец 08
Летящият Холандец 09
Летящият Холандец 10
Летящият Холандец 11
Летящият Холандец 12

Летящият Холандец

Рихард Вагнер

авторски проект

тема:

Трансформации във Времето

защитен пред комисия:

доц. Владимир Генадиев

доц. Стефан Попов

доц. Весела Статкова

доц. Красимир Добрев

доц. д-р Галина Лардева

участие:

Студентски изложби

2008г.-2012г. Пловдив, България

Всички права запазени!
10.07.2008г.