Pavlina Vassileva - Pavlona

Scenography (Master - stage design) @ "Academy of Music, Dance and Fine Arts" - Plovdiv, Bulgaria

Фантомът от операта 01
Фантомът от операта 02
Фантомът от операта 03
Фантомът от операта 04
Фантомът от операта 05
Фантомът от операта 06
Фантомът от операта 07
Фантомът от операта 08
Фантомът от операта 09
Фантомът от операта 10
Фантомът от операта 11
Фантомът от операта 12
Фантомът от операта 13
Фантомът от операта 14
Фантомът от операта 15

Фантомът от операта

Гастон Льору

авторски проект

тема:

Трансформации във Времето

защитен пред комисия:

доц. Владимир Генадиев

доц. Стефан Попов

доц. Весела Статкова

доц. Красимир Добрев

доц. д-р Галина Лардева

участие:

Студентски изложби

2008г.-2012г. Пловдив, България

Всички права запазени!
10.07.2008г.